Agressie tegen hulpverleners in België: een toenemend probleem of niet?

Gepubliceerd op 19 november 2019 11:58

Ook in België is geweld en agressie tegen hulpverleners een actueel thema. Zo waren er de afgelopen tijd meerdere nieuwsberichten waarin Vlaamse ambulancemedewerkers, Brusselse politieagenten en Antwerpse vuilnisophalers te maken kregen met agressie tijdens hun werk. Het lijkt alsof geen hulpverlener nog veilig is tijdens het werk vanwege de toenemende agressie, maar is dat ook daadwerkelijk zo?

 

Actueel thema

De nieuwsberichten waarin het geweld tegen hulpverleners onder de aandacht werden gebracht, wekten sterke reacties op. Zo liet de Ambulanciersunie eind augustus weten dat 'als het probleem niet snel onder controle raakt, we straks nog amper mensen bereid vinden om deze baan te doen.' Ook de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem laat weten dat er strenger opgetreden moet worden tegen geweld tegen agenten. In de media wordt een beeld geschetst van een toenemend een groeiend probleem, maar klopt dit wel?

 

Statistiek

Uit een schriftelijke vraag van Kamerlid Nahima Lanjri aan minister De Crem blijkt dat er uit gegevens van de Algemene Nationale Gegevensbank geen stijging van het geweld waarneembaar is. Het gaat hier om een politiedatabank op basis van processen-verbaal. Wanneer het 'geweld tegen beroepen van algemeen belang' betreft, is er geen significante stijging van geweld te zien over de afgelopen vier jaar. In 2015 waren er 2215 geregistreerde incidenten, vorig jaar waren dat er 2364. Volgens Lieven Pauwels, professor criminologie (UGent) is dit verschil te klein om daadwerkelijk van een stijging te kunnen spreken.

Toch zijn er bij deze cijfers enkele kanttekeningen. Zo worden binnen de  politiedatabank alleen processen-verbaal opgenomen. Hierbuiten is er vaak sprake van incidenten die niet worden gerapporteerd, omdat niet elk voorval of geval van agressie eindigt in een politie-interventie. 

In verschillende nieuwsberichten wordt aangedragen dat agressie tegen hulpverleners vaker voorkomt en een stijgend probleem is. Gegevens van de Brusselse brandweer tonen een stijging van het geweld tegen hun medewerkers aan. Ook bij de Antwerpse stadsloketten zou er meer sprake zijn van agressie; in 2014 waren er 31 gevallen van agressie, in 2017 waren dat er 47.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat criminaliteit in West-Europa sterk gedaald is in de loop der jaren. Ook blijkt dat er sprake is van een duidelijke geografische variatie. Vooral in grote steden is er sprake van meer criminaliteit en geweld tegen hulpverleners. Het aantal meldingen van geweld tegen hulpverleners in de grote steden Brussel (401) en Antwerpen (215) is een stuk hoger dan het aantal meldingen in Gent (94). Volgens Pauwels speelt ook het rapportage-effect mee. 'Wanneer een fenomeen wordt bijgehouden is er meer aandacht voor, waardoor er ook meer melding van wordt gemaakt.' 

 

Ernst van de incidenten

Toch hebben we het gevoel dat hulpverleners wel echt meer te maken hebben met meer geweld. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het aantal incidenten niet zozeer is toegenomen, maar de ernst van de incidenten wel. Volgens Pauwels valt uit de meldingen niet af te leiden of het om bijvoorbeeld bedreiging of fysiek geweld gaat. 

 

Social media

Professor sociologie Ignace Glorieux (VUB) vertelt: 'Alle statistieken tonen dat er minder gevochten wordt in café's bijvoorbeeld. Maar als het gebeurt, dan zijn we er gevoeliger voor.' Hierbij speelt social media een belangrijke rol: geweldsincidenten worden zo snel verspreid en onder de aandacht gebracht. Frank Van Overwalle, professor sociale psychologie voegt hieraan nog toe: 'De focus ligt veel minder louter op het dorp, zoals vroeger. Daardoor weten we nu ook wat de vuilnismannen in Antwerpen overkomt. Vroeger zou dat niet het geval zijn geweest.'. 

 

Lees hier het volledige artikel (Bron: De Morgen, 2019)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.