Sprekers en workshops

Op deze pagina is meer te lezen over sprekers en workshops van het symposium. 

Presentator


Ewout Genemans

Het symposium wordt gepresenteerd door Ewout Genemans. Ewout Genemans is televisieproducent, presentator, zanger en acteur. Voor het televisieprogramma Bureau Burgwallen (RTL 4) liep Ewout Genemans vier maanden lang mee met de agenten op straat, om zo agenten van een van de drukste politiebureaus van het land van dichtbij te volgen. 

Sprekers


Hylke Melsert - docent masteropleiding Advanced Nursing Practice

Mijn naam is Hylke Melsert en ben werkzaam als docent bij de Hogeschool Rotterdam. Ik ben docent bij de Master opleiding Advanced Nursing Practice. Mijn loopbaan heeft zich altijd in en om de zorgsector afgespeeld. Ik ben geïnteresseerd in mensen en organisaties. Jarenlang ben ik adviseur en coach geweest op het gebied van human resource development. Dit is ook de richting waarin ik ben afgestudeerd tijdens mijn studie onderwijskunde. Mijn visie is dan ook dat werknemers hun werk naar tevredenheid kunnen doen als het bedrijf waar zij werken in evenwicht is wat betreft de inrichting en de leefbaarheid, gecombineerd met het bestaansrecht. En … klanten merken dat!!

 

Johanneke Slabbekoorn - ervaringsdeskundige ASVZ intensieve zorg

Mijn naam is Johanneke Slabbekoorn, 22 jaar. Woonachting in Rotterdam. Ik ben nog student aan de Hogeschool Rotterdam, studeer daar Social Work met de uitstroomrichtig Zorg. Ik heb de afgelopen jaren afwisselend gewerkt en stage gelopen in de intensieve gehandicaptenzorg bij mensen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Hierbij krijg ik met regelmaat te maken met geweld. Dat is soms verbaal, maar in de meeste gevallen wel fysiek geweld. De visie van de organisatie waar ik werk, helpt mij om goed om te gaan met dit geweld en de focus altijd te houden op mogelijkheden in plaats van op problemen, die soms zo duidelijk zichtbaar zijn. Ik geloof dat deze visie niet alleen in de gehandicaptenzorg werkt, maar ook breder in te zetten is in de samenleving. Gedragsproblemen hebben namelijk altijd een oorzaak en op het moment dat we alleen kijken naar en ingaan op het gedrag, missen we enorm veel.

 

Bert van Weering & Mandy Picauly - Geweld en agressie tegen politieambtenaren (GTPA)

Gemiddeld vindt er in ons land elk uur van de dag (en zelfs vaker) geweld tegen politieambtenaren plaats. Wij zijn Bert van Weering en Mandy Picauly, beiden casemanager GTPA (Geweld Tegen Politieambtenaren) werkzaam voor de politie eenheid Rotterdam. Het Team GTPA begeleidt politieambtenaren waartegen geweld is gepleegd in het verhalen van schade op de verdachte. Dit betreft veelal immateriële schade doordat politieambtenaren letsel of psychische schade hebben opgelopen. Deze schade wordt verhaald door ons te voegen in de strafzaak tegen de verdachte in een zogenaamde vordering benadeelde partij. In onze presentatie zullen wij vertellen over de totstandkoming van de Teams GTPA en vertellen wat wij als casemanagers GTPA doen.

 

Hans de Vries - ervaringsdeskundige ambulance

Titel van de lezing: 'Geweld tegen hulpverleners, het is toch...'

Deze lezing wordt gegeven door Hans de Vries (ambulanceverpleegkundige). Aan de hand van een heftige casus die echt gebeurd is, zal hij alle stappen opnieuw doorlopen.  De casus speelde zich af in de nachtelijke uren in Uden. Waar zowel Hans als zijn collega en andere hulpverleners ernstig bedreigd werden door een grote groep mensen.

Hiermee krijg je een unieke inkijk in de gebeurtenissen en de gevolgen daarvan.

Workshops


Workshop 1 - Weerbaarheidstraining

Workshopleider: Marc Landmeier

 

Top Defense Training houdt zich bezig met het leveren van training op maat in diverse vormen van weerbaarheid en zelfverdediging, zowel mentaal als fysiek. Docent Marc Landmeier inventariseert de mogelijkheden qua training aan de hand van werkzaamheden/taken die uitgevoerd dienen te worden en in welke omstandigheden, daar wordt de training op aangepast. De trainingen zijn gebaseerd op simplisme en realisme, theorie en praktijk worden verweven en duidelijk weergegeven. Top Defense Training staat voor duidelijkheid, goede communicatie en gedegen training waar mensen en organisaties iets aan hebben.

Lees meer »

Workshop 2 - Mentale veerkracht

Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen, hoe doe je dat? Hoe zorg je dat jij zelf (en jouw mensen) veerkrachtig blijven functioneren tijdens ingrijpende gebeurtenissen?

 

Workshopleider: Martijn Dame

Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen, hoe doe je dat? Hoe zorg je dat jij zelf (en jouw mensen) veerkrachtig blijven functioneren tijdens ingrijpende gebeurtenissen?

Het creëren van bewustzijn over deze thema’s staat centraal. Tijdens een interactieve workshop wordt stilgestaan bij factoren die invloed hebben op je veerkracht. Hoe je signalen kunt herkennen en erkennen en hoe te handelen als er sprake is van een verstoorde verwerking. Met aandacht voor positiviteit en de manier waarop je een constructieve verwerking kunt stimuleren worden direct toepasbare tips en adviezen gegeven.

 

Over PsychElan:

PsychElan biedt hulp en expertise aan hulpverleners. PsychElan is uw deskundige partner op het gebied van mentale veerkracht voor geüniformeerde diensten. Oprichter en hulpverlenerspsycholoog Martijn Dame draagt zelf sinds 1996 een uniform. Praktisch toepasbaar in de taal van de hulpverlener adviseert, traint, schoolt en coacht hij jou of jouw organisatie hoe zij veerkrachtig kunnen functioneren.

Lees meer »

Workshop 3 - Training non-verbale communicatie

European Group for Applied Body Language (EGAB)

 

Workshopleiders: Corien Verplanke en Judy de Graaff 

 

Non-verbale signalen geven enorm veel informatie in de communicatie. In de praktijk wordt vaker echter meer op de verbale boodschap ingegaan en wordt de non-verbale informatie genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Dit kan leiden tot agressie. In deze workshop gaan we filmmateriaal uit de praktijk analyseren en je leert kijken naar non-verbale signalen. Daarna gaan we in op non-verbale signalen en waar op te letten om opkomende agressie te herkennen. De workshop wordt gegeven door Corien Verplanke en Judy de Graaff van de European Group for Applied Body Language (EGAB). Zij zijn beide gecertificeerd synergoloog. Synergologie© is een methode met een wetenschappelijke basis waarmee non-verbale taal wordt gecategoriseerd en gedecodeerd.

Lees meer »

Workshop 4 - Agressie in het werk; waar ligt jouw grens?

Leer de signalen herkennen en krijg praktische tools die je direct kunt toepassen in jouw werk.

 

Workshopleider: Roy Berkhout, verder aanwezig van Trifier: Lotte Haartsen

 

In deze workshop komt aan bod:

  • Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?
  • Op welk moment en op welke manier grijp je in?
  • Heb je voor jezelf je grenzen vastgesteld?

Incidenten van agressie en grensoverschrijdend gedrag doen wat met jou, het team en de cliënt. Een nare ervaring kan tot een verminderd veiligheidsgevoel, verstoring van het werkplezier en soms zelfs tot ziekteverzuim leiden.

 

Wat leer je in deze workshop?

We beginnen bij het begin: wat is grensoverschrijdend gedrag en wat houdt het voor jou in. Want voor de één kan een scheldwoord al veel impact hebben. Terwijl de ander nog niet onder de indruk is van een bedreiging door een cliënt. Toch is het belangrijk om de cliënt hier wel op aan te spreken. 

We staan stil bij onze eigen emotie en reactie. Dat is naar ons idee heel belangrijk en de essentie van de-escaleren. Want als je je eigen emotie niet de baas bent, hoe kun je dan een cliënt op zijn grensoverschrijdende gedrag aanspreken?

Daarna kijken we naar de verschillende vormen van agressie. Hoe je ze kunt onderscheiden en hoe je hiermee omgaat. 

Tot slot krijg je van ons nog een mooie methodiek als tool voor in de praktijk: het COM (crisisontwikkelingsmodel). Het COM laat heel goed zien hoe spanning kan oplopen. Uit verschillende studies is duidelijk gebleken dat een crisis namelijk niet zomaar, opeens ontstaat. Het COM model geeft je praktische, handvatten wat in welke fase van spanning belangrijk is om te doen. 

 

Over Trifier

Trifier is hét opleidings- en expertisecentrum voor professionals, op gebied van complexe communicatie en de-escaleren van spanningsvolle situaties en agressie. Het is onze missie om elke professional trots te laten zijn op zijn/haar werk.

We geven praktische handvatten om gedrag van mensen te analyseren en doelbewust middelen en technieken in te zetten om dit gedrag te beïnvloeden. Met blijvende positieve impact.

Omdat… jij je als professional op het werk veilig wilt voelen. En na het werk trots wil thuiskomen. Wetende dat je hebt bijgedragen aan het bieden van goede veilige zorg voor de cliënt.

Lees meer »